Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Sơn tĩnh điện, sơn bộtSƠN BỘT ĐẠI BÀNG ĐB
 
 
Sơn bột Đại Bàng ĐB được chế tạo trên cơ sở tổ hợp các loại nhựa , bột màu, bột độn và các phụ gia. Sơn được sản xuất bằng công nghệ đặc biệt tạo ra sản phẩm dạng bột khô mịn. Sơn bột ĐB dùng để sơn trang trí, bảo vệ trên kim loại: sắt, thép, nhôm…Cụ thể như: đồ dùng nội thất, thiết bị máy tính, thiết bị văn phòng và một số chi tiết xe máy, ôtô.v.v. Sơn bột ĐB có thể sử dụng cho sơn trong nhà và ngoài trời.
 
Chi tiết>>
 
SƠN BỘT POLYESTE ĐB.P
 
 
Sơn bột polyeste ĐB.P được chế tạo trên cơ sở nhựa polyeste, bột màu, bột độn và các phụ gia. Sơn được sản xuất bằng công nghệ đặc biệt tạo ra sản phẩm dạng bột khô mịn.Sơn bột ĐB.P dùng để sơn trang trí, bảo vệ trên kim loại: sắt, thép, nhôm. Cụ thể như: đồ dùng nội thất, thiết bị máy tính, thiết bị văn phòng và một số chi tiết xe máy, ôtô.v.v. Sơn bột ĐB.P sử dụng cho sơn ngoài trời.
 
Chi tiết>>
 
SƠN BỘT EPOXY POLYESTE ĐB.M
 
 
Sơn bột epoxy polyeste ĐB.M được chế tạo trên cơ sở tổ hợp nhựa Epoxy, nhựa polyeste, bột màu, bột độn và các phụ gia. Sơn được sản xuất bằng công nghệ đặc biệt tạo ra sản phẩm dạng bột khô mịn. Sơn bột ĐB.M dùng để sơn trang trí, bảo vệ trên kim loại: sắt, thép, nhôm, .v.v., Cụ thể như: đồ dùng nội thất, thiết bị máy tính, thiết bị văn phòng và một số chi tiết xe máy, ôtô.v.v. Sơn bột ĐB.M chỉ sử dụng cho sơn trong nhà
 
Chi tiết>>
SƠN BỘT EPOXY ĐB.E
 
 
Sơn bột epoxy ĐB.E được chế tạo trên cơ sở nhựa Epoxy, bột màu, bột độn và các phụ gia. Sơn được sản xuất bằng công nghệ đặc biệt tạo ra sản phẩm dạng bột khô mịn. Sơn bột ĐB.E dùng để sơn trang trí, bảo vệ trên kim loại: sắt, thép, nhôm, .v.v., Cụ thể như: đồ dùng nội thất, thiết bị máy tính, thiết bị văn phòng và một số chi tiết xe máy, ôtô.v.v. Sơn bột ĐB.E chỉ sử dụng cho sơn trong nhà.
 
 Chi tiết>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét