Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Sơn bền nước, sơn chịu nhiệt


Sơn cao su clo hóa có thể dùng để thay thế sơn XB (Pecloviny) của Liên Xô cũ, (có màng sơn khô nhanh, sơn bền nước, sơn bền hóa chất, sơn không bắt cháy). Dùng để sơn bảo vệ, trang trí cho các thiết bị máy móc, cấu kiện, nhà xưởng. Sơn dùng dưới nước, ngoài trời, trong ngành công nghiệp hóa chất, giao thông vận tải..
      Sơn bền nhiệt Silicon được chế to trên cơ sở tổ hp các cht to màng bn nhit, bt màu bn nhit, dung môi hu cơ và các phụ gia đặc bit. Sơn bn nhit silicon dùng để sơn cho các thiết bị chu nhiđộ ti 400OC hoc 500OC.
SƠN BỀN NHIỆT SILICON S.A.SL-T300
 
 
 
Sơn bền nhiệt Silicon S.A.SL-T300 được chế tạo trên cơ sở chất tạo màng bền nhiệt (nhựa silicon và nhựa tổng hợp khác), bột màu bền nhiệt, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt. Sơn bền nhiệt Silicon S.A.SL-T300 dùng để sơn cho các thiết bị chịu nhiệt tới 300OC.
 
 
 
 
Chi tiết     >>
SƠN CAO SU CLO HÓA
S.CSC -P1; S.CSC.AC-P1; S.CSC.P-P1
 
 
Sơn cao su clo hóa I, II, III (S.CSC -P1; S.CSC.AC-P1; S.CSC.P-P1) được chế tạo trên cơ sở nhựa cao su clo hóa, nhựa tổng hợp cao cấp, bột màu, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt. Sơn S.CSC-P1; S.CSC.AC-P1; S.CSC.PP1 dùng để sơn bảo vệ, trang trí cho các thiết bị máy móc, cấu kiện, nhà xưởng. Sơn dùng dưới nước, ngoài trời, trong ngành công nghiệp hóa chất, giao thông vận tải...
 
Chi tiết     >>
SƠN BỀN NHIỆT SILICON
S.SL-T400 & S.SL-T500
 
 
Sơn bền nhiệt Silicon S.SL-T400 & S.SL-T500 được chế tạo trên cơ sở tổ hợp các chất tạo màng bền nhiệt, bột màu bền nhiệt, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt. Sơn chịu nhiệt silicon dùng để sơn cho các thiết bị chịu nhiệt độ tới 400OC hoặc 500OC. Căn cứ vào độ chịu nhiệt sơn được chia thành 2 loại:
• Loại S.SL-T400 độ bền nhiệt tới 400OC.
• Loại S.SL-T500 độ bền nhiệt tới 500OC.
 
Chi tiết     >>


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét